Esigner java 1.0.8 mới nhất nộp thuế điện tử

1. Esigner Java TCT là gì ? Esigner là một công cụ của tổng cục thuế tạo ra nhằm mục đích giúp cho người nộp thuế đăng nhập và sử dụng các dịch vụ nộp thuế, nộp tờ khai, … trên trang thuedientu.gdt.gov.vn Với việc cài đặt Esigner thì bạn không cần phải cài bất...

HTKK 4.3.8 mới nhất cập nhật 17/04/2020

HTKK 4.3.8 ngày 17/04/2020 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng HTKK là phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế và quyết toán thuế...

iTaxViewer 1.6.4 mới nhất 2020

iTaxViewer 1.6.4 ngày 15/04/2020 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý, thông báo nộp...